Het Radio Advies Bureau doet onderzoek naar digitale DAB+ radio

Het Radio Advies Bureau (RAB) treedt op als vertegenwoordiger van de landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations en stimuleert met deze bundeling van krachten de ontwikkeling van het vakgebied radio, biedt ondersteuning aan adverteerders, reclame- en mediabureaus om effectieve en creatieve radioreclame te maken.

De daar stage lopende Bastiaan van der Palen (Twitter) heeft een enquête opgesteld met een stel vragen over digitale DAB / DAB+ radio. Het onderzoek wordt gehouden onder luisteraars die bekend zijn met DAB(+) en luisteraars die dat niet zijn. De luisteraars die niet bekend zijn met DAB(+) krijgen een kort filmpje te zien om daarna vragen te beantwoorden over digitale radio.

Zijn onderzoeksvraag is:  Welke producteigenschappen beïnvloeden de betaalbereidheid onder Nederlandse radioluisteraars voor de aanschaf van een DAB+ radio en welke invloed heeft de luistersituatie daarop?

De enquête is hier te vinden: www.dab-radio.nl