DAB signaal Mierlo

Brief van de Nederlandse Publieke Omroep als reactie op de vragen omtrent het uitschakelen van de DAB-zender Mierlo.

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

U heeft, tezamen met een aantal andere trouwe luisteraars van de publieke omroep gereageerd op het (tijdelijk) stopzetten van de DAB-uitzendingen vanuit Mierlo.

Met deze e-mail / brief wil ik namens de NPO antwoord geven op de meest gestelde vraag.

Het beleid van de Publieke Omroep is erop gericht dat de publieke radiozenders voor alle Nederlanders te ontvangen zijn. De meest gebruikte infrastructuren daarvoor zijn FM, het internet en de kabel.

Voor de toekomst wordt nu ook landelijk een netwerk met de nieuwe generatie DAB uitgerold. Een netwerk dat geschikt is voor DAB+.

De Publieke Omroep bood – bij wijze van experiment en als enige – ontvangst via de oude generatie DAB en dat slechts voor een beperkt deel van Nederland. (Ruwweg het gebied in de driehoek: Amsterdam-Arnhem-Rotterdam en een gedeelte van Noord-Brabant.)

Het oude DAB-netwerk wordt nu afgebouwd. Daardoor is er in de omgeving van Eindhoven tijdelijk geen ontvangst met DAB mogelijk. Dat vinden wij uiteraard voor de DAB-luisteraars in de regio Eindhoven erg vervelend. Echter, het ontbreken van DAB-ontvangst is tijdelijk van aard. Vanaf september 2015 is in de regio Eindhoven weer ontvangst van de publieke radiozenders via DAB mogelijk en wel via de nieuwe generatie DAB+.

De eerste fase van het nieuwe DAB-netwerk zoals dat nu operationeel is, bestrijkt het gebied tussen Rotterdam – Loon op Zand – Arnhem – Alkmaar. In onze keuze voor uitzendlocaties hebben we ons laten leiden door enerzijds de wens iets te kunnen doen voor de inwoners van het gebied waar de ontvangst van de FM-zenders al sinds 2003 moeilijk is en anderzijds een beperkt budget.

Zoals u bekend is, hebben de kabinetten Rutte I en Rutte II ervoor gekozen het budget voor de publieke omroep terug te brengen tot uiteindelijk 2/3 van het oorspronkelijke bedrag. Dit belemmert ons om thans extra uitgaven te doen voor het vervroegd in de lucht brengen van de nieuwe DAB-zenders in Gemert en Eindhoven.

Tot het moment dat DAB+ in uw regio beschikbaar is, raden we u aan om via FM, internet of de kabel naar de publieke radiozenders te luisteren.

Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Publieke Omroep
Directie distributie en uitzending